قارچ دنبلان یا دنبلان کوهی که در زبان لاتین به نام Truffle mushroom شهرت دارد، دارای خواص دارویی و تغذیه‌ای زیادی است. دنبلان کوهی گیاهی است از شاخه قارچ های کیسه ای و از زیر شاخه قارچ های فنجانی که از تیره دنبلانان می باشد. دنبلان در رده پزیزومیست و راسته پزیزالس جای دارد. رنگ دنبلان کوهی در گونه های متفاوت از قرمز تیره تا بنفش، خاکستری،سفید و سیاه دیده می شود. دنبلان، قارچی زیر زمینی است که مصرف خوراکی در صنایع غذایی دارد. دنبلان کوهی سیاه از انواع لذیذتر قارچ است که در طبیعت به صورت خودرو رشد می کند. به لحاظ شکل ظاهری، دنبلان کوهی شباهت بسیاری با سیب زمینی دارد ولی هم خواص قارچ دنبلان و هم قیمت دنبلان کوهی بسیار بیشتر از سیب زمینی است. دنبلان کوهی در طبیعت به اندازه های کوچک و بزرگ دیده می شود و همه قارچ ها به یک اندازه مشخص رشد نمی کنند. کشت قارچ دنبلان زیرزمینی خوراکی (توبر) منجر به برداشت گونه بزرگ تر می شود.

طبق نظر یکی ازکارشناس ارشد بهداشت مواد غذایی با بیان اینکه قارچ ها بسیار فسادپذیر هستند . عمر انباری قارچ تازه در دمای معمولی تنها یک تا سه روز و در چهار درجـه سـانتیگـراد، چهار تا هفت روز اسـت. ساختار اپیدرمی نازک و متخلخل و میزان زیـاد تنفس این نوع قارچ عامل فساد سریع پس از برداشت  است . برای حفظ تازگی و طراوت قارچ های دنبلان در دوران پس از برداشت نیاز به مراقبت های ویژه وجود دارد و فاکتورهای مختلفی در نگهداری قارچ ها تأثیرگـذار است کـه کنترل دقیق دما و رعایت شیوه مناسب بسته بندی، نسبت به سایر فاکتورها موثرتر است .

قارچ دنبلان معروف به یک قارچی است که به سختی رشد می کند و تا همین اواخر، کشت آن در زیستگاه غیر بومی آن غیر ممکن بود. با این حال در ایالات متحده آمریکا، در کنار درختان راست قامت در یک موقعیت خوب و با شانس کمی، امکان کشت آن وجود خواهد داشت. هزینه شروع این کار زیاد است و در مناطق خاص، میزان موفقیت کمتر از ۵۰ درصد است.یک مکان مناسب را انتخاب کنید. محل مناسب محل رو به جنوب است که در پاییز، آفتاب کامل به قارچ ها برسد. زمین باید نسبتاً مسطح باشد و شیب در هر نقطه بیشتر از ۱۵ درجه نباشد. تمام درختان را از محل کشت حذف کنید به عبارتی یک باغی که محل کشت قارچ دنبلان است، حداقل برای یکسال باید عاری از درخت باشد. درختان مجاور باید تقریباً ۳۰ فوت دور از باغ باشد اگر جز این باشد ممکن است ریشه درختان به قارچ ها برسند و با آن ها بر سر آب رقابت کنند.

فهرست